Na rocznicę likwidacji tramwaju do Ozorkowa:

Jak informowaliśmy Państwa w Komunikacie z dnia 12 września 2018 roku  sprawę demontażu przewodów jezdnych, lin nośnych oraz wieszaków sieci jezdnej zgłosiliśmy do Prokuratury Krajowej w Warszawie i Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. Według naszej wiedzy likwidację środka trwałego gminy powinna wydać komisja likwidacyjna. Nasze wątpliwości budził również fakt, że złomowanie majątku nie poprzedziła ekspertyza.

Po złożeniu zawiadomienia przedstawiciel stowarzyszenia w dniu 18 października 2018 został przesłuchany na Komendzie Powiatowej Policji w Zgierzu. Przesłuchiwany wniósł do protokołu:

1. Wnoszę o ustalenie kto wydał polecenie likwidacji sieci i na jakiej podstawie osoba ta była upoważniona do wydania polecenia.

2. Wnoszę o ustalenie czy na rozbiórkę było zgłoszenie lub pozwolenie w Starostwie Powiatowym.

3. Wnoszę o ustalenie czy zakład dokonujący wycinki miał odpowiednie uprawnienia.

4. Wnoszę o ustalenie czy przed przystąpieniem do wycięcia zlecono i przeprowadzono weryfikację demontowanych i defragmentowanych elementów pod kątem przydatności do ich późniejszego ponownego wykorzystania.

5. Wnoszę o przeprowadzenie oględzin z udziałem biegłego mających na celu ustalenie czy:

  • fragmentacja sieci i jej składowanie było zgodne ze sztuką budowlaną,
  • stan techniczny elementów sieci trakcyjnej, zwłaszcza lin nośnych i elementów łączących liny nośne z przewodem jezdnym umożliwiałby dalsze eksploatowanie tych elementów, gdyby nie zostały sfragmentowane,
  • jaka była wartość sieci trakcyjnej w stanie użytkowym, przed jej zlikwidowaniem.

6. Wnoszę o przeprowadzenie oględzin z udziałem biegłego, w tym wykonanie dokumentacji technicznej, mających na celu ustalenie czy zabezpieczono pozostałe elementy konstrukcyjne ze stali pozostawione na słupach trakcyjnych.

7. Wnoszę o ustalenie dokąd trafiły pieniądze pozyskane ze sprzedaży miedzi – na cele związane z odtworzeniem sieci trakcyjnej czy inne.

8. Wnoszę o ustalenie dlaczego funkcjonariusze policji, pomimo wielokrotnych wyraźnych i uporczywych próśb kierowanych przeze mnie, odmówili sporządzenia notatki ze zdarzenia, gdy byli wyraźnie informowani o podejrzeniu niszczenia użytecznych elementów.

Odpowiedź prokuratury, redagowana najpewniej przez stażystę, zaskakuje. Czy Prokurator Mirosław Mospinek, sądził, że zgłoszenie dotyczyło linii tramwajowej 44 do Aleksandrowa Łódzkiego zamkniętej w 1991 roku? (…)

Fragment pisma: (…)Należy stwierdzić, że linia tramwajowa, której elementy pochodziły sprzed dziesiątków lat, została już wiele lat temu zlikwidowana. Pozostałem po niej elementy stanowią obecnie złom(…)

Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma:

 

 

Kategorie: News

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close