1. Pierwsza rezygnacja uczestnika (Gminy Miasta Pabianice) z udziału w projekcie przedsięwzięcia „Łódzki Tramwaj Metropolitalny”

Pabianice: Remont tramwaju z RPO. Jeśli się nie uda – będzie autobus

2. Opublikowanie przez Organizatora projektu pogorszenia funkcjonalności tramwaju „46” przez zmianę częstotliwości kursowania, a z uwagi na to również prędkości i czasu przejazdu, w ramach reformy komunikacyjnej systemu „Lokalny Transport Zbiorowy w Łodzi”

Nowy system transportowy

3. Wypowiedź rzecznika prasowego ZDiT Tomasza Andrzejewskiego o zamierzeniach Organizatora likwidacji równego taktu 20-minutowego i wprowadzenie częstotliwości 24-minutowej

Komunikacja Łódź: Podmiejskie tramwaje pojadą rzadziej

4. Przekazanie informacji o opublikowanych planach wprowadzenia wielu niedogodności [zmniejszenie częstotliwości, wydłużenie czasu przejazdu, konieczność kupowania biletów droższych (na więcej minut), likwidacja przejrzystości rozkładu jazdy (stałe powtarzane końcówki minutowe po każdej godzinie)] – apel do Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego, Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek, Wójta Gminy Ozorków Tomasza Komorowskiego, Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy, o niewprowadzanie niekorzystnych dla pasażerów zmian według projektu

6. Udział w wydaniu petycji przeciw dalszej likwidacji tramwajów podmiejskich w Łodzi i za modernizacją ich sieci
Komunikacja Łódź: Do Ozorkowa jeszcze wolniej

5. Wprowadzenie w życie przez władze zainteresowanych gmin rozkładu jazdy znacznie ograniczającego funkcjonalność tramwaju – liczne niedogodności, poza opisanymi wcześniej, pogłębienie problemu nierealizowania kursów (odjazdów tramwajów z przystanków przed czasem określonym w rozkładzie jazdy)

6. Udział w wydaniu petycji przeciw dalszej likwidacji tramwajów podmiejskich w Łodzi i za modernizacją ich sieci
NIE dla likwidacji tramwajów!

Close