1. Udział reprezentacji Stowarzyszenia w konsultacjach społecznych w Zgierzu w ramach cyklu „Model Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” , między innymi ponowienie uwag na temat niskiej jakości obsługi linii „46” zgłaszanych w poprzednim roku http://uml.lodz.pl/get.php?id=16223 – wykaz istotnych spraw od strony 548, zestawienie spraw całego cyklu konsultacji ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Łodzi i komentarzami od strony 11

2. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad zainteresowanych gmin wniosków do budżetu na rok 2017 o zabezpieczenie stosownej kwoty na przygotowanie i złożenie wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego (metropolitalnego)

3. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad gmin wniosków do budżetu na rok 2017 o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na remonty infrastruktury torowo-sieciowej:

• Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim (kopia do Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

• Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą (kopia do Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony 

• Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą (kopia do Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

Close