Rok 2015:

1. Przekazanie przez Stowarzyszenie Organizatorowi, a także przedstawicielom zainteresowanych gmin, uwag w zakresie niedbałego sposobu wykonywania przez Operatora kursów (otwieranie drzwi w biegu, odjazdy z otwartymi drzwiami, brak wysuwu stopni wejściowych w wagonach wyposażonych, emisje dymu papierosowego z kabin motorniczych) lub nie wykonywaniu kursów określonych w rozkładzie jazdy (odjazdy z przystanków przed czasem) – korespondencja z Organizatorem i Operatorem

2. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad zainteresowanych gmin wniosków do budżetu na rok 2016 o zabezpieczenie stosownej kwoty na przygotowanie i złożenie wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego (metropolitalnego)

3. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad gmin wniosków do budżetu na rok 2016 o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na remonty infrastruktury torowo-sieciowej:
• Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim (kopia do Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą (kopia do Wójta Gminy Zgierz Barbary Kaczmarek), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą (kopia do Prezydenta Miasta Zgierza Przemysława Staniszewskiego), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

Close