1. Deklaracja burmistrza Ozorkowa o wpisaniu do kolejnego budżetu miasta środków finansowych z przeznaczeniem na prace remontowe infrastruktury linii tramwajowej w miarę potrzeby celem powstrzymania Operatora przed wprowadzaniem kolejnych ograniczeń standardu (13 listopada, Miejski Ośrodek Kultury, spotkanie przedwyborcze)

2. Kontynuacja korespondencji z burmistrzem Ozorkowa o fakcie nieusunięcia ograniczeń prędkości i przekazanie kolejnych obaw o spodziewanych następstwach

3. Zawarcie przez gminy województwa łódzkiego z liniami tramwajowymi porozumienia o współpracy w ramach przygotowań do przedsięwzięcia „Łódzki Tramwaj Metropolitalny” (zał. „20141024-Porozumienie.pdf”)

4. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad zainteresowanych gmin wniosków do budżetu na rok 2015 o zabezpieczenie stosownej kwoty na przygotowanie i złożenie wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego (metropolitalnego)

5.Złożenie przez Stowarzyszenie do rad gmin wniosków do budżetu na rok 2015 o zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na remonty infrastruktury torowo-sieciowej:

• Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim (kopia do Burmistrza Miasta Ozorkowa Jacka Sochy), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony 

• Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Markiem Telendą (kopia do Wójta Gminy Zgierz Zdzisława Rembisza), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony 

• Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Radosławem Gajdą (kopia do Prezydenta Miasta Zgierza Iwony Wieczorek), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

 

Close