1. Dość liczne prace torowo-sieciowe wykonywane przez Operatora, głównie wymiana zużytych zwrotnic i krzyżownic na trasie w Zgierzu, gminie Zgierz i Ozorkowie – poprawa bezpieczeństwa jazdy, wyeliminowanie wykolejeń

2. Spotkanie reprezentacji Stowarzyszenia z Zastępcą Prezydenta Miasta Zgierza Bohdanem Bączakiem i Kierownikiem „Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu” Adamem Kacprzyckim w sprawie trudnej sytuacji na linii, przekazanie uwag do przedmiotowej wyceny, przypomnienie obaw w sytuacji dalszego uchylania się gminy z obowiązku przeprowadzania prac remontowych infrastruktury

3. Obfita korespondencja Stowarzyszenia z Organizatorem, Operatorem, władzami gmin po za łódzkich, wycofanie się strony łódzkiej z respektowania od pozostałych gmin zakresu prac remontowych wymienionych w kosztorysie przedstawionym w 2012 roku Dziennik Łódzki: Kiedy badali tory

4. Liczne zgłoszenia do władz gmin o problemach w utrzymaniu odpowiedniego standardu funkcjonowania „46” w tym o niezabezpieczonych przed dostępem osób przewodach elektrycznych zasilania grzałek zwrotnic o napięciu 600 woltów prądu stałego, zgłoszenie tego faktu również na policję, odmowa Prokuratury Rejonowej w Zgierzu wszczęcia postępowania w sprawie określonej przez prokuratora Tomasza Jachowicza jako „niedogrzanie pasażerów i niewłaściwa eksploatacja
zwrotnic”

5. Publikacja obietnic starań Organizatora oraz przedstawicieli gmin o kontynuację funkcjonowania linii „46” i podniesienie standardów, brak jakichkolwiek konkretnych informacji w tej sprawie:
http://www.muk.zgierz.pl/images/dokumenty/spotkanie_z_dnia_08.03.2013r.pdf

6. Ustanowienie wielu ograniczeń prędkości między Zgierzem a Ozorkowem

7. Zwrócenie uwagi przez Stowarzyszenie przedstawicielom władz gmin pod łódzkich oraz Organizatorowi na problem wprowadzonych ograniczeń prędkości i przekazanie obaw o następstwach skutkujących wygaszaniem połączenia, wystosowanie oczekiwania usunięcia ograniczeń prędkości

8. Spotkania reprezentacji Stowarzyszenia z Radnymi, prośba o wsparcie w zabieganiu o utrzymanie funkcjonowania i rozwój linii „46”:
• Rada Miasta Łodzi – Tomasz Trela
• Rada Miasta Zgierza – Agata Grzelak-Makowczyńska

9. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad zainteresowanych gmin wniosków do budżetu na rok 2014 o zabezpieczenie stosownej
kwoty na przygotowanie i złożenie wniosku w sprawie tramwaju aglomeracyjnego (metropolitalnego)

10. Złożenie przez Stowarzyszenie do rad gmin wniosków do budżetu na rok 2014 o zabezpieczenie środków finansowych
z przeznaczeniem na remonty infrastruktury torowo-sieciowej:
• Rada Miasta Ozorkowa na czele z Przewodniczącym Romanem Kłopockim (kopia do Burmistrza Miasta Ozorkowa
Jacka Sochy), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Gminy Zgierz na czele z Przewodniczącym Mirosławem Burzyńskim (kopia do Wójta Gminy Zgierz
Zdzisława Rembisza), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony
• Rada Miasta Zgierza na czele z Przewodniczącym Jarosławem Komorowskim (kopia do Prezydenta Miasta Zgierza
Iwony Wieczorek), w kwocie 400 000 złotych – wniosek odrzucony

Close