1. Wypowiedzenie porozumień międzygminnych dotyczących funkcjonowania tramwajów podmiejskich z 2012 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi Hannę Zdanowską

2. Powstanie „Ruchu na Rzecz Obrony Linii Tramwajowej «46» i Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej w Regionie Łódzkim”
(dalej określanego jako „Ruch”)

3. Apel Ruchu do prezydenta Łodzi o wycofanie wypowiedzenia Gminy Miasta Łódź ze spółki „Międzygminna Komunikacja Tramwajowa” Sp. z o.o. – złożenie w Urzędzie Miasta Łodzi zebranych podpisów w liczbie 1520

4. Stwierdzenie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Łodzi w postaci uchwały (druk BRM nr 165/2011) niezasadności wypowiedzenia przez prezydenta Łodzi udziałów Gminy Miasta Łódź w spółce MKT

5. Zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miejskiej Łodzi sprawy „46” i uniemożliwienie zatwierdzenia projektu powyższej uchwały

6. Spotkanie Ruchu z pasażerami na terenie zajezdni Helenówek – omówienie zagrożeń związanych z zapowiedzianą likwidacją spółek międzygminnych

7. Spotkanie reprezentacji Związków Zawodowych działających przy MKT i reprezentacji Ruchu z burmistrzem Ozorkowa w Urzędzie Miasta Ozorkowa

8. Działania związkowców MKT
https://sites.google.com/site/mktzwiazek/home/pisma-ws-mkt

9. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie zmiany zasad obsługi linii do Zgierza i Ozorkowa

Close